24.05.2017

UNIQ Staromestská na titulke časopisu ARCH

Redakcia časopisu s podtitulom „Architektúra, mesto a verejný priestor“ sa v májovom čísle podrobnejšie pozrela na budovu UNIQ Staromestská.

„Treba uznať, že oblé, ku bezprostrednej stavebnej štruktúre indiferentné, tvarovanie v tomto prostredí dobre funguje. Budova nevytvára konflikt v území, hmotou i ustupujúcimi podlažiami rešpektuje svetlotechnické limity okolia a disciplinovane ustupuje vnútroblokovej fasáde niekdajšieho kláštora trinitárov (Župného domu). Napriek týmto obmedzeniam pôsobí príťažlivo nielen s ohľadom na prostredie, ale aj sama osebe. Tvarovanie hmoty je tak dobrým príkladom uplatnenia pragmatických i estetických kritérií pri jej formovaní,“ takto hodnotí architektúru budovy autor článku, Ing. arch. Juraj Šujan. Zároveň ocenil aj zázemie pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú do práce dochádzať na bicykloch: „Developer sa nesnažil len nahnať body, potrebné pre získanie energetického a environmentálneho certifikátu LEED Gold, ale zriadením funkčných a dobre dimenzovaných šatní a spŕch pre cyklistov a cyklistky na jednotlivých podlažiach vytvoril reálnu možnosť na nemotorový príjazd do práce aj zamestnancom pracujúcim v oblekoch či spoločenských kostýmoch a lakovaných topánkach.“

Viac informácií tu.

Späť na všetky novinky