03.10.2018

CRESCO GROUP podporilo slovenské architektonické talenty

3.10 2018 – Najväčší rezidenčný developer na Slovensku CRESCO GROUP podporil talentovaných študentov architektúry. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave pod vedením pedagógov z Ústavu architektúry občianskych budov FA STU sa mohli zapojiť do vypracovania návrhu architektonického a umeleckého skrášlenia štyroch kruhových objazdov v novej mestskej časti Slnečnice v bratislavskej Petržalke.

Projekty hodnotila porota zložená zo zástupcov fakulty, developera CRESCO GROUP aj architektonického štúdia Compass – autora Slnečníc. Developer autorom desiatich najlepších riešení rozdelil odmenu 5 000 eur.

Študenti všetkých ročníkov mohli na skrášlenie kruhových objazdov navrhnúť architektonické objekty alebo umelecké inštalácie. Budúci architekti k zadaniu dostali aj detailné informácie o technických obmedzeniach, ako sú napríklad existujúce inžinierske siete v mieste či dopravné limity. „Naším cieľom je dlhodobo podporovať mladé talenty v oblasti architektúry a rozvíjať ich talenty. Práve podobnými zadaniami sa študenti naučia svoje teoretické vedomosti aplikovať a prepojiť s reálnymi podmienkami. Budúci architekti si tak vyskúšajú, ako na ich kreatívnu tvorbu vplývajú rôzne obmedzenia v teréne, ako sú napríklad dopravné limity či existujúce elektrické siete. Práve tie môžu ich nápad v procese tvorby výrazne pozmeniť. Veríme, že aj takýmito aktivitami ponúkame budúcim úspešným študentom architektúry možnosť rozvíjať ich talent a zručnosti. Radi by sme v podobných aktivitách pokračovali aj naďalej,“ uviedol Ján Krnáč, výkonný riaditeľ CRESCO GROUP na Slovensku.

Každého autora desiatich návrhov skrášlenia kruhových objazdov developer odmenil sumou 200 eur. Odborná porota zároveň z návrhov vybrala hlasovaním päť najlepších. Ich autori získali špeciálnu odmenu po 600 eur. Celkovo tak spoločnosť mladé talenty podporila sumou 5000 eur.

„Prezentácia návrhov študentov bola veľmi zaujímavá. Pre študentov je trénovanie prezentácie svojich návrhov veľmi dôležité. Teší ma, že niektoré návrhy boli naozaj výborné,“ zhodnotil Juraj Benetin, architekt a spolumajiteľ architektonického štúdia COMPASS Atelier v Bratislave, ktoré navrhlo aj projekt Slnečníc.

Možnosť prepojenia akademickej pôdy s reálnou praxou aj formou vypracovania návrhov pre developera CRESCO GROUP oceňuje aj fakulta: Vítam možnosť akéhokoľvek vtiahnutia študentov do reálnych zadaní už počas ich štúdia. Fakulta vo svojej akademickej podstate ich nikdy dostatočne nepripraví na reálnu prax. A práve táto forma workshopu previazaného na reálne zadanie prirodzene učí študenta rozvíjať takú podstatnú časť znalostí každého architekta – vedieť počúvať investora, pochopiť ho a nájsť riešenia, ktoré dávajú reálne a dostatočné odpovede na otázky všetkým zainteresovaným – investorovi, užívateľom, ako i samotnému prostrediu. Preto si vážim, že i taký silný developer ako CRESCO GROUP má záujem vypočuť si názor študentov. Teším sa z týchto príležitostí a patrí sa mi poďakovať za skvelú možnosť trochu viac študentom pootvoriť dvierka reálnej praxe,“ doplnil zástupca univerzity a člen poroty Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., z  Ústavu architektúry občianskych budov na Fakulte architektúry STU Bratislava.

Päť najlepších návrhov:

  1. Sára Pavlová
  2. Lucia Papierníková, Natasia Nosková,
  3. Paulína Homolová, Tomáš Perďoch (špeciálne uznanie za umelecký dojem)
  4. Lucia Barančoková, Miriam Butková (špeciálne uznanie za celkový dojem)
  5. Terezia Tomková, Miriam Almanová

Späť na všetky novinky