10.04.2019

Študenti SvF STU navštívili rastúcu stavbu v Slnečniciach

Záleží nám na tom, aby sme nahromadené skúsenosti z výstavby najväčšej novej štvrte na Slovensku odovzdávali ďalším generáciám.

V Slnečniciach sme preto privítali 80 študentov končiaceho ročníka inžinierskeho štúdia zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študijný odbor Architektonické konštrukcie a projektovanie. Spolu so zhotoviteľom zóny Slnečnice Viladomy, firmou Dynamik, s.r.o., sme sa so študentmi prešli po stavbe, poukazovali a povysvetľovali všetko, o čo sa aktívne zaujímali – zakladanie a konštrukčný systém budovy, použité stavebné materiály, realizáciu stropných konštrukcií, obvodových i deliacich stien, transparentných konštrukcií, a mnohé iné aktuálne témy a otázky súvisiace s ich výstavbou.

Na fotografiách vidíte zábery prvej skupiny študentov.

Túto spoluprácu sme zrealizovali spolu so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskou stavebno vedecko-technickou spoločnosťou.

Späť na všetky novinky