31.05.2023

Buddovanie komunity je práca, ktorá má zmysel

Už viac ako jednu dekádu sa v Slnečniciach usilujeme o vytvorenie miesta, v ktorom nebudete len bývať, ale budete doň skutočne patriť. Práve pocit spolupatričnosti a snaha o vytvorenie komunity nás spája aj s Programom BUDDY, ktorý podporujeme už niekoľko rokov.

Niekam patriť je extrémne dôležité nielen pre mladých ľudí. Výskumy dokazujú, že byť súčasťou komunity pomáha ľuďom vytvárať si osobnú aj kolektívnu identitu a posilňuje pocit bezpečia a vzájomnej podpory. Zdieľanie rovnakých hodnôt a prežívanie spoločných zážitkov pozitívne vplýva na sebavedomie a uľahčuje prekonávanie negatívnych zážitkov aj emócií.

A práve o to sa usiluje aj program BUDDY, ktorý už vyše 17 rokov spája deti z centier pre deti a rodiny s BUDDY dobrovoľníkmi, v ktorých deti časom môžu nájsť mentorov, dôverníkov či oporu pri ďalšom životnom rozvoji. No na to, aby vzťah jeden na jedného mohol fungovať, potrebuje program podporu celej komunity. Darcovia, deti, dobrovoľníci a celý tím zdieľa krásnu spoločnú víziu: „Aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje, a vedelo žiť samostatný a dôstojný život.“ 

Ladislav Kossár, zakladateľ programu, sa v jednom z rozhovorov vyjadril práve o dôležitosti času, ktorý spolu trávia dobrovoľníci a deti: „Často chceme náš život prehlušiť nejakou aktivitou a neuvedomujeme si, že už len tak spolu byť a pozerať na slnko je zázrak.

Aj my v Slnečniciach sa snažíme vytvárať komunitný priestor tak, aby všetci obyvatelia, či už sú to deti, rodičia, športovci, kávičkári, psičkári či podnikatelia, mohli spolu „len tak byť“, pretože spoločne strávený čas je základom fungujúcej komunity.

Práve to, že sme ochotní niekomu svoj čas venovať, má často väčšiu hodnotu, než si uvedomujeme. V Programe BUDDY to vedia a majú množstvo dôkazov, že to naozaj funguje. Ak máte záujem BUDDOVAŤ lepšiu komunitu a venovať svoj čas dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať so svojou rodinou, neváhajte. Všetky dôležité informácie nájdete tu.

Späť na všetky novinky