03.10.2018

CRESCO GROUP podpořilo slovenské architektonické talenty

3. 10. 2018 – Největší rezidenční developer na Slovensku CRESCO GROUP podpořil talentované studenty architektury. Studenti Fakulty architektury STU v Bratislavě pod vedením pedagogů z Ústavu architektury občanských budov FA STU se mohli zapojit do vypracování návrhu architektonického a uměleckého zkrášlení čtyř kruhových objezdů v nové městské části Slnečnice v bratislavské Petržalce.

Projekty hodnotila porota složená ze zástupců fakulty, developera CRESCO GROUP i architektonického studia Compass – autora Slnečnic. Developer autorům deseti nejlepších řešení rozdělil odměnu 5 000 eur.

Studenti všech ročníků mohli pro zkrášlení kruhových objezdů navrhnout architektonické objekty nebo umělecké instalace. Příští architekti k zadání dostali i detailní informace o technických omezeních, jako jsou stávající inženýrské sítě v místě či dopravní limity. „Naším cílem je dlouhodobě podporovat mladé talenty v oblasti architektury a rozvíjet jejich talent. Právě podobnými zadáními se studenti naučí své teoretické znalosti aplikovat a propojit s reálnými podmínkami. Budoucí architekti si tak vyzkouší, jak jejich kreativní tvorbu ovlivňují různá omezení v terénu, jako jsou například dopravní limity či stávající elektrické sítě. Právě ty mohou jejich nápad v procesu tvorby výrazně pozměnit.Věříme, že i takovými aktivitami nabízíme budoucím úspěšným studentům architektury možnost rozvíjet jejich talent a dovednosti. Rádi bychom v podobných aktivitách pokračovali i nadále,“ uvedl Ján Krnáč, výkonný ředitel CRESCO GROUP na Slovensku

Každého autora deseti návrhů zkrášlení kruhových objezdů developer odměnil částkou 200 eur. Odborná porota zároveň z návrhů vybrala hlasováním pět nejlepších. Jejich autoři získali speciální odměnu po 600 eur. Celkově tak společnost mladé talenty podpořila částkou 5000 eur.

„Prezentace návrhů studentů byla velmi zajímavá. Pro studenty je trénování prezentace svých návrhů velmi důležité. Těší mě, že některé návrhy byly opravdu výborné,“ zhodnotil Juraj Benetin, architekt a spolumajitel architektonického studia COMPASS Atelier v Bratislavě, které navrhlo i projekt Slnečnic.

Možnost propojení akademické půdy s reálnou praxí i formou vypracování návrhů pro developera CRESCO GROUP oceňuje i fakulta: Vítám možnost jakéhokoliv vtažení studentů do reálných zadání již během jejich studia. Fakulta ve své akademické podstatě je nikdy dostatečně nepřipraví na reálnou praxi. A právě tato forma workshopu provázaného s reálným zadáním přirozeně učí studenta rozvíjet takovou podstatnou část znalostí každého architekta – umět poslouchat investora, pochopit ho a najít řešení, která dávají reálné a dostatečné odpovědi na otázky všem zainteresovaným – investorovi, uživatelům, jakož i samotnému prostředí. Proto si vážím toho, že i tak silný developer jako CRESCO GROUP má zájem vyslechnout si názor studentů. Těším se z těchto příležitostí a patří se mi poděkovat za skvělou možnost trochu více studentům pootevřít dvířka reálné praxe,“ doplnil zástupce univerzity a člen poroty Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., z Ústavu architektury občanských budov na Fakultě architektury STU Bratislava. 

Pět nejlepších návrhů:

  1. Sára Pavlová
  2. Lucia Papierníková, Natasia Nosková,
  3. Paulína Homolová, Tomáš Perďoch (speciální uznání za umělecký dojem)
  4. Lucia Barančoková, Miriam Butková (speciální uznání za celkový dojem)
  5. Terezia Tomková, Miriam Almanová

Zpět na všechny novinky